Om Hornbæk Vandværk

 

Hornbæk Vandværk leverer vand til ca. 2.650 husstande og erhverv.


Der anvendes udelukkende grundvand af høj kvalitet fra 80 - 100 meter dybe boringer, der alle er placeret i nordkanten af Hornbæk Sø.

Der indvindes ca. 250.000 m3/år. Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Hornbæk og Tikøb.

Efter indpumpningen af råvandet iltes dette og filtreres 2 gange gennem sandfiltre. Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet


Udpumpningen sker med omdrejningsregulerende pumper. Herved tilstræbes konstant vandtryk hos forbrugerne.

Vandtårnet anvendes ikke i den daglige forsyning. Vandtårnet er solgt i 2018.

Forsyningsområdet dækker Hornbæk By, Holmegårde, Horneby og sommerhusområdet, - fra Ventegodtsvej/Tennisvej til Sauntevej/Tennisbanen.