Velkommen til Hornbæk Vandværk.

Status: Normal drift.

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed: 14 grader dH  

Info

Vandværket er igang med en større ombygning..

Hornbæk Vandværk er igang med ombygningen af 

vandværkets  iltningstårn til et iltningsspor.

Nedbrydning af det gamle beton vil blive udført i 

uge 48 - 49 - 50 - 51. 

I arbejds perioden vil der være megen støj fra nedbrydningsarbejdet.

Når ombygningen er gennemført vil Hornbæk Vandværk have en top moderne iltningsproces som lever op til fremtidens vandkvalitetskrav. 

 

Akut brud?

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning ring mobil nr.: 20130069.

Alternativt kan følgende mobil numre benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304