Velkommen til Hornbæk Vandværk.

 

 

 

Status drift:

Vandforsyningen til N P Jørgensens Vej vil kortvarigt blive afbrudt grundet omlægning til ny forsyningsledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Ledningsudskiftning i N P Jørgensens Vej 14 til 56

Hornbæk Vandværk har opstartet ledningsudskiftning af hoved- og stikledninger i N P Jørgensens Vej. Arbejdet forventes afsluttet i uge 49. I hele arbejdsperioden vil det blive nødvendigt at lukke kortvarigt for vandet (kun i dagtimerne). 

 

 

 

 

Info

Hornbæk Vandværk.: Hårdhed 14 dH

 

 

Akut brud

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning ring mobil nr.: 20130069.

Alternativt kan følgende mobil numre benyttes ved akut vandbrud:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304