Velkommen til Hornbæk Vandværk.

 

 

 

Status drift:

Fredag d. 22 januar......

Lochersvej og Willemoesvej (Fra Ole Piisvej). Grundet reparation af brud på hovedforsyningsledningen i Lochersvej vil vandforsyningen blive afbrudt i ca. 2 timer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed: 14 grader dH  

Info

Ordinær og Ekstraordinær Generalforsamling 2020 er afholdt i august. 

Bestyrelsen har foreslået, at Hornbæk Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på begge generalforsamlinger.

Kunkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende godkendt udtræden af Vandsektorloven med virkning pr. 1 januar 2021.

 

________________________________________

 

 

 

 

Akut brud?

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning ring mobil nr.: 20130069.

Alternativt kan følgende mobil numre benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304