Velkommen til Hornbæk Vandværk.

Status: Normal drift.

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed: 14 grader dH  

Info

Grundvandet og drikkevandet testes for ny pesticid.

Ved en større undersøgelse af pesticider på landsplan er der fundet rester af pesticidet, chlorothalonil-amidsulforsyre i to indvindingsboringer til vandværker. Chlorothalonil-amidsulforsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothlonil, et svampemiddel som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 til brug ved dyrkning af bla. hvede, kartofler og jordbær på friland samt agurker og prydplanter i væksthus.

Som en følge af dette har miljøstyrelsen nu bedt alle vandværker om at teste for dette stof senest 1 november 2019 (boringskontrol samt afgang vandværk). 

 

Hornbæk Vandværk har testet for stoffet Chlorothalonil-amidsulforsyre. Der er ikke fundet spor af Chlorothalonil-amidsulforsyre i vore boringer ej heller afgang værk. 

Vandkvaliteten overholder alle vandkvalitetskrav.

. 

 

Akut brud?

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning ring mobil nr.: 20130069.

Alternativt kan følgende mobil numre benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304