Slide background

 

Bestyrelsen

 

Formand
Anne Vibeke Svan Kier            

Næstformand
Jeannette Eilertsen  

Sekretær           
Majbritt Jacobsen      

Bestyrelsesmedlem          
Thor Lundgren

Bestyrelsesmedlem
Geertje Engelholm
 
 
Bestyrelsesmedlem
Finn Thage  

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Petersen
 
Suppleant
Carsten Nielsen