Vandanalyser af vandet fra Hornbæk Vandværk

 

 

 

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

 

Drikkvandsanalyser udføres årligt hos 4 forskellige forbruger. Herudover udtages 2 årlige prøver fra afgang vandværk.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Vandets hårdhed: 14 grader dH (skala fra 0 - 30)

Link til analyser på hjemmesiden GEUS:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83363